Monday Mar 27, 2023

#18 Sjukhuspräst med hemliga hockey-ambitioner

Daniel Biel berättar om sin roll som sjukhuspräst på Centralsjukhuset i Kristianstad. Hur reagerar rädda och förtvivlade människor i mötet med honom? Hjälper det att tro på Gud när vi drabbas av sjukdom, olycka eller död? Även en präst behöver så klart ladda batterierna efter en tung dag. Det gör Daniel bland annat med musik – lyssna på ”Daniel Biels poporkester” på Spotify!

Och hur var det nu med hockeyambitionerna?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320