Wednesday Jun 07, 2023

#20. När livet drabbar dig

Torkild Sköld föreläser Sverige runt om hur du ska leva ditt liv – inte bara ”överleva”. Han menar att alldeles för många människor idag går omkring och jämför sig med andra och tycker att alla andra har det så mycket bättre än man själv. Varför är det så och vad kan vi göra för att förstå hur bra vårt eget liv egentligen är?

Och om det är någon som har varit med om att ”drabbas av livet”, så är det Torkild själv, när han som 8-åring försökte hänga sig pga sina föräldrar…

 

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320