Thursday Nov 23, 2023

#25 Både glädje och sorg i jobbet som fastighetsmäklare

Daniel Samuelsson står alltid fast förankrad tillsammans med sina kunder oavsett omständigheterna kring försäljning eller köp av en fastighet. Vissa gånger är det nya familjer som ska skapa ett hem för framtiden. Andra gånger avslutas ett långt liv i ett hem pga dödsfall.

Hur förhåller Daniel sig till dessa olika situationer?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320